ခံတြင္းရနံ႔ဆိုးရြားမွုေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မွုမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေနပါသလား?

ခံတြင္းရနံ႔ဆိုးရြားမွုေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မွုမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေနပါသလား?

ခံတြင္းရနံ႔ဆိုးရြားမွုေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မွုမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေနပါသလား?
ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခံတြင္းေျခာက္ေသြ႔ျပီး ရနံ႔ေတြ ဆိုးရြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

1.အရက္၊ ဘီယာ၊ ေဆးလိပ္ အေသာက္မ်ားျခင္း။
2. အျမဳပ္ထေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ SLS မ်ားစြာပါ၀င္ေနေသာ သြားတိုက္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳုခင္း။
3.သင္အသံုးျပဳေနေသာ သြားတိုက္ေဆးတြင္ တံေတြးထုတ္လုပ္မွုကို တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ေသာ Xylitol မပါရွိျခင္း။

Pearlie White Breath Spray တြင္ခံတြင္းအတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား (Triclosan ႏွင့္ SlS) လံုး၀ မပါ၀င္ပါ။ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျပီး အၾကိမ္ 100 ေက်ာ္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေန႕တာလံုး ခံတြင္းရနံ႔ သင္းပ်ံ႕ေစျပီး မိမိ ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွုရွိေစပါသည္။

ဝယ္ယူရရွိနိုင္ေသာဆိုင္မ်ား

City Mart,Market Place, City Care, Capital, Sein Gay Har, Shwe Owe Pharmacy, Nector, Select, Beauty Diary ဆိုင္မ်ားနွင့္ သြားႏွင့္ခံတြင္းေဆးခန္းမ်ား။ www.shop.com.mm/pearlie-white တြင္ Online မွ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Company မွတိုက္႐ိုက္ဝယ္လိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ ထားခဲ့ပါ (သို႔)  ‎09421677718  ကို ရံုးခ်ိန္အတြင္းေခၚပါ။

Share this post