Floss

 • You've just added this product to the cart:

  [:mm]ဖေယာင္းပါႏွင့္ ဖလိုရိုက္ ပါ အဆင့္ျမင့္ သြားၾကားပြတ္ၾကိုး[:en]FlossCare Hi-Tech Waxed Mint Floss 50m[:]

  ဖေယာင္းပါႏွင့္ ဖလိုရိုက္ ပါ အဆင့္ျမင့္ သြားၾကားပြတ္ၾကိုး

  0 out of 5
  Product Details
  သြားၾကားထိုးတံမေရာက္ႏိုင္ေသာ သြားနွစ္ေခ်ာင္းၾကားကို ထိေရာက္စြာသန့္စင္ေပးႏိုင္သည္။ Pearlie White သြားၾကားပြတ္ၾကိဳးမ်ားတြင္ Wax ႏွင့္ Fluoride ပါဝင္၍ ပံုမွန္ သြားၾကားပြတ္ႀကိဳးမ်ားထက္ သြားႏွင့္ သြားဖံုးေရာဂါမ်ားကို ပိုမို္ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ သြားပြတ္တံ မေရာက္ႏုိင္သည့္ သြားႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားရွိ သြားေခ်းလႊာႏွင့္ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္သန္႔စင္ႏုိင္တဲ့ အထူးႏုိင္လြန္ၾကိဳးမွ်င္ျဖစ္ပါသည္။
  သြားၾကားပြတ္ၾကိဳးကိုပံုမွန္သံုးပါက သြားပိုးစားေရာဂါႏွင့္ သြားဖံုးေရာဂါမ်ားကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္သည့္အျပင္ ႏွလံုေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုပါ ေလ်ာခ်ေပးပါသည္။
  6,100.00 Ks
 • You've just added this product to the cart:

  [:mm]ဖေယာင္းႏွင့္ ဖလိုရိုက္ ပါ သြားၾကားပြတ္ၾကိုး [:en]FlossCare Waxed Mint Floss[:]

  ဖေယာင္းႏွင့္ ဖလိုရိုက္ ပါ သြားၾကားပြတ္ၾကိုး

  0 out of 5
  Product Details
  သြားၾကားထိုးတံမေရာက္ႏိုင္ေသာ သြားနွစ္ေခ်ာင္းၾကားကို ထိေရာက္စြာသန့္စင္ေပးႏိုင္သည္။ Pearlie White သြားၾကားပြတ္ၾကိဳးမ်ားတြင္ Wax ႏွင့္ Fluoride ပါဝင္၍ ပံုမွန္ သြားၾကားပြတ္ႀကိဳးမ်ားထက္ သြားႏွင့္ သြားဖံုးေရာဂါမ်ားကို ပိုမို္ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ သြားပြတ္တံ မေရာက္ႏုိင္သည့္ သြားႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားရွိ သြားေခ်းလႊာႏွင့္ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္သန္႔စင္ႏုိင္တဲ့ အထူးႏုိင္လြန္ၾကိဳးမွ်င္ျဖစ္ပါသည္။
  သြားၾကားပြတ္ၾကိဳးကိုပံုမွန္သံုးပါက သြားပိုးစားေရာဂါႏွင့္ သြားဖံုးေရာဂါမ်ားကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္သည့္အျပင္ ႏွလံုေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုပါ ေလ်ာခ်ေပးပါသည္။
  3,600.00 Ks
 • You've just added this product to the cart:

  [:mm]ဖေယာင္းႏွင့္ ဖလိုရိုက္ ပါ အထူးထုတ္သြားၾကားပြတ္ၾကိုး [:en]FlossCare Plus PTFE Mint Floss 50m[:]

  ဖေယာင္းႏွင့္ ဖလိုရိုက္ ပါ အထူးထုတ္သြားၾကားပြတ္ၾကိုး

  0 out of 5
  Product Details
  သြားၾကားထိုးတံမေရာက္ႏိုင္ေသာ သြားနွစ္ေခ်ာင္းၾကားကို ထိေရာက္စြာသန့္စင္ေပးႏိုင္သည္။ Pearlie White သြားၾကားပြတ္ၾကိဳးမ်ားတြင္ Wax ႏွင့္ Fluoride ပါဝင္၍ ပံုမွန္ သြားၾကားပြတ္ႀကိဳးမ်ားထက္ သြားႏွင့္ သြားဖံုးေရာဂါမ်ားကို ပိုမို္ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ သြားပြတ္တံ မေရာက္ႏုိင္သည့္ သြားႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားရွိ သြားေခ်းလႊာႏွင့္ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္သန္႔စင္ႏုိင္တဲ့ အထူးႏုိင္လြန္ၾကိဳးမွ်င္ျဖစ္ပါသည္။
  သြားၾကားပြတ္ၾကိဳးကိုပံုမွန္သံုးပါက သြားပိုးစားေရာဂါႏွင့္ သြားဖံုးေရာဂါမ်ားကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္သည့္အျပင္ ႏွလံုေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုပါ ေလ်ာခ်ေပးပါသည္။
  4,000.00 Ks