နည္းပညာသစ္သြားျဖဴသြားတိုက္ေဆး

နည္းပညာသစ္သြားျဖဴသြားတိုက္ေဆး

Product Details
Advanced Whitening ႏွင့္ ေန႔စဥ္ ပုံမွန္သြားတိုက္ေပး႐ုံျဖင့္ သြားမ်ား သဘာဝအတိုင္းျဖဴေဖြး ေတာက္ပလာေစသည္။ Singapore နိုင္ငံတြင္ နံပါတ္တစ္ အေရာင္းရဆုံး သြားျဖဴသြားတိုက္ေဆး ျဖစ္သည္။ သြားအေရာင္အစြန္းအထင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ သြားမ်ားကို ျဖဴေဖြးေတာက္ပေစသည္။ သြားပိုးစားျခင္းကိုလည္း ကာကြယ္ ေပးသည္။ ခံတြင္းရနံ႕ကိုလည္းသင္းပ်ံ႕ေစပါသည္။ ခံတြင္းကိုဆိုးက်ိဳးေပးသာ Triclosan ၊ SLS ႏွင့္ အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ား မပါဝင္၍ ေန့စဥ္ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ City Mart (Market Place), City Care, Capital, Sein Gay Har, Shwe Owe Pharmacy, Nector, Select, Beauty Diary ဆိုင္မ်ားနွင့္ သြားႏွင့္ခံတြင္းေဆးခန္းမ်ားတြင္ ဝယ္ယူရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳပံု သာမန္သြားတိုက္ေဆးမ်ားကဲ႔သို႔ မနက္တစ္ခါ ညတစ္ခါႏွင့္ အစာစားၿပီးတိုင္း Whitening သြားတိုက္ေဆးႏွင့္ သြားတိုက္ႏိုင္ပါသည္ Whitening သြားတိုက္ေဆးႏွင့္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္သြားတိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သြားမ်ားျဖဴဝင္းေတာက္ပလာေနသည္ကို သိသိသာသာ ျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္၍ ျဖဴဝင္းေတာက္ပေသာ သြားမ်ားအျမဲျဖစ္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းလိုပါက ၆လ တစ္ႀကိမ္သြားဆရာဝန္ႏွင့္ျပသ၍ သြားဂ်ီးခၽြတ္ကာ Whitening သြားတိုက္ေဆးႏွင့္ သြားတိုက္သင့္ပါသည္။ • အသက္ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား အသံုးမျပဳသင့္ပါ

9,350.00 Ks

Category:
  • INGREDIENTS
  • HOW TO USE

(English) – Precipitated Calcium Carbonate, Papain and Alumina Help effectively remove tooth stains.

– Sodium Bicarbonate Gently polishes for gloss and shine on teeth.

– CPC and Xylitol Help fight plaque-forming bacteria.

– Fluoride Helps prevent tooth decay and strengthen tooth enamel.

– Mint Freshens breath.

– Made with a mild naturally derived foaming agent Prevents irritation of oral tissue, making the product safe and gentle to use every day.

– Extra gentle stain removal and polishing experience No harsh abrasives. No sodium lauryl sulphate. No peroxide. No irritation.

– Animal-friendly Not tested on animals and does not contain ingredients of animal origin. Active Ingredient: Sodium Monofluorophosphate 0.80% w/w (1050ppm Fluoride) Full ingredient listing: Calcium Carbonate, Water, Sorbitol, Lauryl Glucoside, Potassium Acesulfame, Aluminium Oxide, Cocamidopropyl Betaine, Mint Flavor, Cellulose Gum, Sodium Monofluorophosphate, Sodium Silicate, Sodium Bicarbonate, Xantum Gum, Menthone Glycerin Acetal, Xylitol, Cetylpyridinium Chloride, Papain.

(English) – Use morning and night or after each meal in place of your ordinary toothpaste.

– With regular use, you will notice a difference to the whiteness and shine of your teeth in just a few weeks.

– Make it a point to see your dentist once every 6 months to remove stubborn stains, then use Advanced Whitening Fluoride Toothpaste daily to maintain naturally healthy and white teeth.

*Not recommended for children under 6 years of age.