သြားေခ်းခၽြတ္စက္

သြားေခ်းခၽြတ္စက္

Product Details
Lighted Tooth Stain Eraserကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ ေမွာ္တုတ္တံျဖင့္ ေဝွ႕ယမ္းလိုက္သည့္အခါ သြားအေရာင္အစြန္းအထင္းမ်ားေပ်ာက္သြားသကဲ့သို႔ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အကူအညီကိုေပးေသာသူကဲ့သို႔ အလားထင္ရပါသည္
သြားမွာစြန္းထင္းေနေသာေကာ္ဖီ၊လက္ဖက္ရည္၊ဝိုင္ႏွင့္ အခ်ိဳ႔ေသာအေရာင္စြန္းထင္းေစေသာ အစားအစာမ်ားကိုအေသးစိတ္ဖယ္ရွားေပးႏိုင္၍ ဘယ္လိုအစြန္းအထင္းမွ Lighted Tooth Stain Eraserႏွင့္ဆို စြန္းထင္းႏိုင္စြမ္းအားမရွိေတာ့ပါ Lighted Tooth Stain Eraser မွ (Super Bright Light) LED မီးအစြမ္းေၾကာင့္ ခံတြင္းထဲကိုရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရသလို သြားမ်ားျဖဴဝင္းေတာက္ပလာေနသည္ကိုလည္း မ်က္လွည့္ဆန္ဆန္ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။
Features
Composite Material ျဖင့္ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာStain Erasing Head က သြားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိအစြန္းအထင္းမ်ားကိုထိေရာက္စြာဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္
အသံုးျပဳပံု
Tooth Stain Eraser၏ အၿမွီးထိပ္ပိုင္းကိုလွည့္၍ AAA
Battery ကိုထည့္ပါ
Batteryကိုေရွ႔ေနာက္မွန္ကန္စြာထည့္ပါ
ခလုတ္ကိုႏွိပ္၍ ဖြင့္လိုက္ပါကမီးလင္းလာကာစသံုးလို႔ရပါၿပီပိတ္လိုပါကခလုတ္တစ္ခ်က္ထပ္ႏွိပ္ကာပိတ္ႏိုင္ပါတယ္
Tooth Stain Eraserအသံုးမျပဳခင္ အရင္ဦးဆံုးသြားတိုက္ပါ ပလုတ္က်င္းပါ
Tooth Stain Eraserကိုသြားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတင္ၿပီးသြားအေရာင္အစြန္းအထင္းမ်ားကိုညင္သာစြာပြတ္ေပးပါ
သြားႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားအသံုးျပဳလိုပါကTooth Stain Eraser၏ ေခါင္းထိပ္ပိုင္းကိုအသံုးျပဳပါ
သြားဖံုးသားႏွင့္နီးေသာေနရာကိုသြားဖံုးသားႏွင့္မထိေစပဲညင္သာစြာပြတ္ေပးပါ
Tooth Stain Eraserကိုအသံုးျပဳၿပီးပါကေရႏွင့္ဆပ္ျပာအသံုးျပဳ၍ ေဆးေၾကာေပးပါ
Tooth Stain Eraserကို Stain ရွိေသာမ်က္ႏွာျပင္တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ (တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္) အသံုးျပဳေပးပါ အားျပင္းျပင္းနဲ႔အသံုးမျပဳသင့္ပါ အခ်ိန္ၾကာေနၿပီျဖစ္ေသာ Stain ႏွင့္ သြားအတြင္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ Stain မ်ားကိုမူသြားဆရာဝန္ႏွင့္သာကုသသင့္ေပသည္
Tooth Stain Eraser ကိုေရထဲစိမ္ျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။စိုထိုင္းေသာအဝတ္ သို႔ အရက္ပ်ံအနည္းငယ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ
Tooth Stain Eraser ကိုေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းအသံုးမျပဳသင့္ပါ ကေလးမ်ားႏွင့္ မသင့္ေတာ္ပါ။

7,300.00 Ks

Category:
  • FEATURES
  • HOW TO USE

(English) -Effectively removes tough stains on the surface of your teeth with its special composite material stain erasing head

-Easy to use and able to last for at least 2 years based on recommended usage of about once or twice a month.

-Comes with a super bright light to help you see the spots that need to be cleaned more clearly.

(English) -To Insert Batteries

-To insert battery, unscrew tail end and insert AAA battery.

– For best performance, Energizer batteries are recommended.

-Make sure you insert it in the correct direction (positive/negative) as indicated.

-Press button to light up and press again to switch off.

Usage Instructions

-Brush your teeth and rinse thoroughly to remove plaque or food deposits before using the Lighted Tooth Stain Eraser.

-To remove stains, place the side of the tooth stain eraser on your flat tooth surface and polish gently. Additionally, you can use the tip of the tooth stain eraser to remove stains in between teeth. Be extra gentle when polishing near the gum line.

-Wash the Stain Eraser thoroughly with water and soap after use.

Important Reminders:

-Use the tooth stain eraser occasionally (once a month) only on areas with surface stains. Do not apply too much pressure whilst removing stains.

-Tough stains that have accumulated over the years and intrinsic stains (i.e. stains that occur within teeth rather than on the surface) can only be removed by your dentist.

-Do NOT immerse this product in water. Clean by wiping the head of the item with a damp cloth or alcohol wipe.

-This product is not meant to replace daily brushing or visits to your dentist.

-Not recommended for children