သြားျဖဴစက္

သြားျဖဴစက္

Product Details
ျဖဴ၀င္းေတာက္ပေသာသြားမ်ားကိုပိုင္ဆို္င္လိုပါသလား? စင္ကာပူ brand ျဖစ္တဲ့ Powered Tooth Whitener & Stain Remover ဟာဆိုရင္ Dull and Discoloured teeth ေတြကိုသိသိသာသာျဖဴ၀င္းေတာက္ပလာေစပါတယ္
Coffee,tea,coladrink,wine ,smoking ႏွင့္စားသံုးလိုက္တဲ့ အစားအစာေတြေၾကာင့္ျ ဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေရာင္အစြန္းအထင္းေတြကို Tooth Whitener စက္ကိုအသံုးျပဳၿပီး ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါတယ္
Tooth Whitener စက္ရဲ႔ rotating eraser action ေၾကာင့္သင့္၏သြားမ်ားကိုပုလဲသြယ္ကဲ့သို႔ျဖဴေဖြးေတာက္ပလာေစပါတယ္
Powered Tooth Whitener & Stain Remover စက္ရဲ႔အစြမ္းေၾကာင့္ ugly stains ေတြကို Goodbye လုပ္ႏိုင္ၿပီးလွပတဲ့အၿပံဳးပိုင္ရွင္ျဖစ္လာေစမွာေနာ္ Smart Features
ႀကိဳးမဲ့သြားအေရာင္တင္စက္သည္ သြားအစြန္းအထင္းမ်ား သြား၀ါျခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။
သာမန္သြားပြတ္တံမ်ားမသန္႔စင္ႏိုင္ေသာ သြားေခ်းလႊာေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။
သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္အိ္မ္တြင္လည္း ကိုယ္တိုင္အေရာင္တင္လို႔ရပါသည္။
လုပ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း အျခားေသာ သြားတိုက္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရအလြန္လြယ္ကူပါသည္။
အေရာင္တင္ေသာခြက္ငါးခြက္ပါ၍ တစ္ခြက္ကိုအနည္းဆံုး အႀကိမ္တစ္ရာခန္႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ၾကာရွည္ခံဘက္ထရီျဖစ္ေသာေၾကာင့္အားကုန္မွာပူစရာမလိုပဲခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
အသံုးျပဳပံု
Tooth Whitener ကို Stain ရွိေသာမ်က္ႏွာျပင္တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ (တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္) အသံုးျပဳေပးပါ အားျပင္းျပင္းနဲ႔အသံုးမျပဳသင့္ပါ
အခ်ိန္ၾကာေနၿပီျဖစ္ေသာ Stain ႏွင့္ သြားအတြင္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ Stain မ်ားကိုမူသြားဆရာဝန္ႏွင့္သာကုသသင့္ေပသည္
Tooth Whitener ကိုေရထဲစိမ္ျခင္းကိုမျပဳလုပ္သင့္ပါ။စိုထိုင္းေသာအဝတ္ သို႔ အရက္ပ်ံအနည္းငယ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ
Tooth Whitenerကိုေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းအသံုးမျပဳသင့္ပါ ကေလးမ်ားႏွင့္ မသင့္ေတာ္ပါ။

13,150.00 Ks

Category:
  • FEATURES

(English) Effective

-Cordless tooth polisher and stain remover is specially designed to polish away ugly tooth stains that ordinary toothbrushes cannot with a gentle rotary motion.

Convenient

-Polishes away tooth stains in the comfort of your home.

Easy-to-use

-Simple operation and can be used in conjunction with any toothpaste to enhance teeth cleaning.

Great value

-Comes with 5 long lasting polishing cups which will last up to 100 polishes each, and 2 long lasting AA batteries for immediate usage.

Important Reminders:

-Use powered tooth whitener occasionally (once a month) only on areas with surface stains. Do not apply too much pressure whilst removing stains.

-Tough stains that have accumulated over the years and intrinsic stains (i.e. stains that occur within teeth rather than on the surface) can only be removed by your dentist.

-Do NOT immerse this product in water. Clean by wiping the head of the item with a damp cloth or alcohol wipe.

-This product is not meant to replace daily brushing or visits to your dentist.

-Not recommended for children.